Us agrada en Julio Iglesias?

Fa dies que tinc abandonat aquest bloc, ho sé, per motius de força major, no tinc ni un minut per dedicar-li, però tornaré, aviat…

De moment us adjunto la transcripció d’una entrevista que em va fer Toni Marin al Matí a 4 bandes de Ràdio 4 que pel seu contingut confio en què us pugui interessar.

Entrevista de Toni Marín (TM) a Josep Manuel Silva (JMS)

Matí a 4 bandes. Ràdio 4. Divendres, 17 de febrer de 2012. (10:06 a 10:28h.)

 

TM. El cert és que hi ha un tema, que és realment un tema que s’ha aixecat  en les darreres hores. Ha aixecat una polèmica prou considerable i que té com a protagonista aquesta casa: RTVE. Saben vostès que fa poques setmanes, fa pocs dies, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría es reunia amb el Consell d’Administració de RTVE i demanava que ens ajustéssim més el cinturó. Per a entendre’ns 200 milions d’euros era la xifra, cosa que provocava que el propi Consell d’Administració digués que això era gairebé inassumible, i  més en un any en el qual s’havia de fer una cobertura dels Jocs Olímpics.

Doncs, bé. En tota aquesta història, en la que s’està parlant de retallades en els sous dels presentadors més destacats de la ràdio i de la televisió, per davant d’altres qüestions, ahir coneixíem un cas que realment ens ha cridat l’atenció, un projecte de mini sèrie de dos capítols sobre la vida del cantant Julio Iglesias que sembla ser, pel que ens diuen, i apareixia ahir a la premsa, tindria un cost d’un milió i mig d’euros. Sembla ser que aquest projecte es va sotmetre a votació dins del Consell d’Administració de la casa i no van donar suport ni els representants del PSOE, ni d’IU, ni d’UGT, ni d’ERC, sí ho han fet els 4 representants del Partit Popular i el de CiU, que (com saben en aquests moments hi ha la presidència rotativa dins de la casa) és ara mateix qui està al capdavant de la Presidència de RTVE.

TM:  Josep Manuel Silva, bon dia.

JMS:  Bon dia, Toni, com estàs.

TM: Ets el President de RTVE en aquests moments.

JMS: Sóc el President de Ràdio Televisió Espanyola, com tu has explicat molt bé, per aquest acord de fer una Presidència rotatòria amb tota la representació institucional i les funcions de President del Consell, però sense les funcions executives de President de la Corporació, que això s’ha d’entendre, de manera que aquestes funcions les té el Consell d’Administració

TM:  Què vol dir això exactament, Josep Manuel.

JMS:  Vol dir que en el moment que va dimitir el President Oliart, com que el President l’ha de nomenar el Congrés dels Diputats per un acord de las dues terceres parts, i no va haver-hi acord, no entro en les raons por les quals els dos grans partits de l’oposició en aquell moment el mes de juny de l’any passat no es van posar d’acord, probablement perquè ja sabien que hi hauria eleccions anticipades, doncs, es va decidir dintre del propi Consell, per majoria (jo ja he dit moltes vegades que aquesta solució no em va semblar una bona solució, i no la vaig votar a favor), fer una Presidència rotatòria cada mes, on el President de torn és el President del Consell d’Administració, és a dir, és el que convoca las sessions, és el que se encarrega de fer el orde del dia, pot fer les propostes, té la representació institucional de l’empresa, però no és el President de la Corporació, de l’empresa, sinó que les funcions executives les va assumir el Consell d’Administració. Cosa que per altra banda ha provocat alguns problemes jurídics, perquè hi ha informes contradictoris al respecte que diuen que algunes de les funcions del President són exclusives del President, i per tant no les pot assumir el Consell d’Administració (jo sóc partidari d’aquesta interpretació). De manera que això ens col·loca també en una situació molt complicada, primer perquè cada mes va canviant el President, i segon, perquè hi ha decisions que no estem convençuts, els informes són contradictoris, insisteixo, i, a més a més, són informes no vinculants de l’advocacia de l’Estat, però no estem totalment convençuts. Jo tinc molts dubtes de que algunes de les decisions que es puguin prendre ara, que s’han de prendre, perquè ara direm la segona part, doncs, les pugui fer el Consell d’Administració sense tenir una Presidència Executiva. I et dic una altra cosa, jo estic aquí, ara sóc el President, però el que jo digui avui  representa la meva opinió, no representa l’opinió del Consell, perquè precisament no tinc aquestes funcions executives, i per tant diguem-ne que vull que quedi molt clar que tot el que jo digui és la meva opinió personal.

TM:  La teva fotografia apareixia ahir com la persona que havia fet decantar la votació, gracies a la qual tirava endavant aquesta mini sèrie de dos capítols de Julio Iglesias. Crec que és un milió i mig d’euros, no?, el que costa.

JMS:  Mira, el primer que et diré és que ahir el Consell no va fer cap comunicat, cap comunicat oficial, per tant, qualsevol informació que ha sortit és producte d’una filtració, interessada o no, però d’una filtració. Segon, una reflexió que jo faig, tu saps que jo dono classes a la universitat, dono classes de comunicació política als meus alumnes de periodisme; i sempre faig una reflexió als meus alumnes: quan els mitjans de comunicació parlen d’altres mitjans, sempre heu de posar la informació, diguem-ne, en quarantena, i això ho entendreu molt bé en aquesta casa. Jo estic en aquesta casa, que és Ràdio Nacional d’Espanya, Ràdio 4, tu ets un gran professional, i els senyors que tens aquí davant també ho són, però pertanyem a un grup de comunicació que no té un diari, per posar-te un exemple; en canvi, tots els diaris, absolutament tots els diaris pertanyen a grups de comunicació que tenen interessos o en la ràdio, o en la televisió. I Televisió Espanyola, i Radio Nacional d’Espanya són competència d’aquests grups audiovisuals.

Què vull dir amb tot això, que qualsevol informació que no sigui la informació que surt oficialment del Consell d’Administració, diguem-ne, pot ser interessada, interpretada, filtrada i no vull dir cap paraula més, per altres mitjans. I ara si me..

TM:  Bo, però és veritat o no això?

JMS:  Ara, si vols, anem al contingut, però jo crec que la reflexió..

TM:  Si, si, no, no, està bé, i un cop feta la reflexió, anem al motiu que ahir et convertia en protagonista per tot arreu.

JMS:  Per suposat, el que passa és que això a mi m’obliga a donar una informació que, teòricament, és confidencial, és a dir, com que s’ha filtrat, jo no tinc més remei que donar-la, però no era una informació oficial, perquè entre altres coses afecta a continguts de decisions econòmiques que afecten a altres parts, que son productores; que afecta, diguem-ne, a la política d’empresa de la nostra casa, i que, per tant, aquesta informació en mans de la competència, diguem-ne, que és molt perillosa. Molt bé. Per tant

TM:  Una vegada ha aparegut ja a tota la premsa, segurament això passa a un segon terme, no?

JMS:  Si, si.. I ara t’explicaré la segona cosa, mira…

TM:  Vinga.

JMS: Perquè la gent ho entengui, nosaltres funcionem, el Consell d’Administració funciona de la següent manera: el Director de televisió presenta un projecte, un projecte sobre una idea, és a dir, tu saps que la televisió no es fa d’un dia per l’altre, i quan s’encarrega un projecte és perquè hi ha una idea.

En aquest cas és una coproducció al cinquanta per cent entre una productora externa i Televisió Espanyola, per tant estem parlant també de que la meitat de la feina es farà amb professionals de la casa, això és molt important. Primer, la primera fase serveix per donar llum verda al projecte, perquè como comprendràs no hi ha ningú que presenti un guió amb actors, amb el cost, amb les localitzacions, és a dir, amb tot el que representa un projecte de televisió, si no té la llum verda per fer-ho, perquè això té un cost.

Això va passar al mes de novembre de l’any passat. El mes de novembre, aquest projecte va passar pel Consell d’Administració i es va aprovar amb set vots a favor, entre els quals hi havia els quatre vots dels representants proposats pel PP, un dels vots del representant del PSOE, el vot del representant d’Esquerra Republicana, el meu, que són set, una abstenció de la representant del PSOE, de l’altra, i dos vots en contra, dos vots en contra, dels de la UGT i de Izquierda Unida. És a dir, que en el mes de novembre, a partir d’una proposta del director de Televisió es dóna llum verda a aquest projecte, això vol dir que a partir d’aquell moment, la productora comença a contractar actors, comença a fer localitzacions, acaba el guió i, diguem-ne, inicia una sèrie de despeses perquè fins i tot comença a fer els preparatius per la gravació; i la segona fase, que es el que és fa sempre, és que, quan tot això ja està llest, el contracte s’ha d’aprovar pel Consell.

A la sessió d’aquest dimecres, el Director de Televisió torna a portar aquest contracte al Consell d’Administració. Sense cap debat, perquè ja venia del mes de novembre, i el debat ja es va fer en aquell moment, jo, com a President,  poso, està posat a l’ordre del dia, i proposo la votació d’aquest projecte. Quan demano els vots a favor, que és com es fa habitualment, doncs, una part dels que havien votat a favor al novembre, que van ser els quatre representants del PP i jo mateix, el tornem a votar a favor. Quan demano els vots en contra hi ha cinc vots en contra, entre els quals vots que van votar a favor al novembre i no sé per quina raó canvien el seu vot, entre els quals un del PSOE, un d’Esquerra Republicana i una que es va abstenir, que també era el PSOE, voten en contra. De manera que es produeix un empat.

En aquell moment, segons la llei, quan hi ha un empat, el vot de qualitat del President resol la decisió, però no és un exercici d’un dret que el President tingui, sinó que és una decisió automàtica. En cas d’empat, el vot del President decanta la votació. D’acord?  Això vol dir que tres persones van canviar el seu vot sense cap motiu, perquè no va haver-hi cap mena de debat ni d’argumentació. Aquest projecte ha estat aprovat perquè era un contracte que ja estava  aprovat al mes de novembre, i que en el cas de que ahir no l’haguéssim aprovat hauríem d’haver pagat una sèrie de despeses a la productora.

Segona cosa: aquesta despesa no se imputa al pressupost fins que s’emeti, perquè el sistema comptable de Televisió Espanyola fa que les sèries, les pel·lícules i els drets en general de pantalla no s’imputin, en un 90%, fins el dia en que es fa l’emissió. Això vol dir que si aquesta sèrie no s’emet aquest any, que jo ja us dic que no s’emetrà aquest any, no tindrà cap mena de repercussió en el pressupost d’aquest any. I el gran drama que tenim a Televisió Espanyola és que aquest any tenim una sèrie de compromisos adquirits, perquè la televisió no es fa d’un dia per l’altre, que ens obliguen a emetre els Jocs Olímpics, que tenen un cost de casi 80 milions d’euros; que ens obliguen a emetre contractes signats com per exemple la Champions o la Selecció espanyola de futbol, o contractes amb grans productores de pel·lícules que també necessiten emetre’s durant un període determinat.

TM:  Dit d’una altra manera. S’ha de complir amb els pressupostos que marca el nou executiu i amb els compromisos d’abans, ¿no?

JMS:  Amb una diferencia, Toni, que és que hi ha alguns compromisos inevitables, perquè els Jocs Olímpics no els pots emetre en un altre moment, mentre que hi ha altres compromisos, que ja els tens, i els mantens, i ara et posaré els exemples de las sèries com el Cuéntame, o Águila Roja que són sèries que han acabat…

TM:  Volia parlar d’aquest tema…

JMS:  Sí, sí, si, mira, perquè estàs..

TM:  …perquè se n’ha parlat molt

JMS:  Oh, i tant, i tant. Però aquí sí hem fet un comunicat del Consell, i va ser un comunicat oficial on es deia que aquestes sèries havien acabat la temporada (sempre acaben la temporada ara i tornen després de l’estiu, molt bé), tenen contracte en vigor. Cuéntame dintre d’uns dies comencen a rodar altre cop els nous capítols. Els seguidors del Cuéntame i els seguidors d’Águila Roja que estiguin tranquils perquè aquestes sèries seguiran. El problema és que no les podrem emetre, probablement, aquest any perquè en el moment que se emetin s’hauran d’imputar al pressupost, i quan has de fer front a una retallada, que ha decidit el govern, de 204 milions d’euros, si tens una gran part dels compromisos ja adquirits prèviament, perquè és la manera en què es treballa en televisió, en totes les televisions del món, si la retallada és per aquest any, no dic molt difícil, no, és que és pràcticament impossible fer això sense tocar la graella.

TM:  Ja, d’acord.

JMS:  I tot i així, durant aquesta presidència, durant aquest mes, hi havia alguna proposta de suspendre ja l’emissió d’algunes sèries, que ens haguessin fet perdre l’audiència, i que de moment hem paralitzat. Però això, si continua aquesta interinitat durant molt de temps, doncs, probablement el mes que ve s’hauran de prendre aquestes decisions.

TM:  Si, dit d’una altra manera, el que vols dir és que és urgent que es designi el nou President de RTVE.

JMS:  És molt urgent, molt urgent que hi hagi una persona amb poders executius plens per prendre totes les decisions; segon, per tenir una capacitat d’interlocutor amb el govern, tot i que el Consell d’Administració, com has dit tu, ja s’ha reunit amb la Vicepresidenta, i li ha explicat el que passa, jo defenso, defenso que en una època d’austeritat, en una època de retallades en coses tan importants com l’educació o la sanitat, òbviament, la televisió publica no pugui quedar fora d’això, el que està en risc és el model.

TM:  El que passa, Josep Manuel, i permeti’m un incís, ho dic perquè, clar, ens posem a parlar  de xifres que a la gent, sobretot si és gent que s’ho mira des de fora, li poden escandalitzar en un moment donat, no, perquè estem parlant que dos capítols d’una sèrie costin (costen) un milió i mig d’euros. ¿Estem parlant de preus de mercat? ¿Realment és això el que costa una sèrie? ¿Es pot fer per menys diners? Ho dic perquè estem fent de manera paral·lela aquest anunci parlant de que a la vegada reduirem el sou dels treballadors de la casa, hi haurà tot un seguit de coses que s’haurien de fer i que no es podran fer perquè, efectivament, ens hem d’estrènyer tots el cinturó; alguns ja ens…. ja.. ja fa temps que estem, allò, buscant més forats.

JMS:  Ho sé.

TM:  ¿És compatible una cosa amb l’altre?

JMS:  Primer, mira, el Consell d’Administració ja va adoptar una decisió que és no tocar, no tocar la plantilla de la casa. Per tant aquesta és una decisió molt important. Per tant, per aquesta part, que pràcticament és una tercera part del pressupost, per aquí no es pot tocar res, perquè ho vam decidir nosaltres. Una altra cosa és que si, després, més endavant hi ha altres decisions…, però nosaltres vam decidir això.

Segon, fins ara, aquesta sèrie, ja dic que el preu i la informació és confidencial (com que ha sortit publicada, i tu m’ho preguntes, jo et contesto), però aquesta sèrie és més barata, més barata, i a més no tinc cap mena de dubte, i a mi, a mi m’agrada en Bruce Springsteen i en Van Morrisson, saps, és a dir, això no depèn de les meves preferències personals, a mi, com comprendràs, en Julio Iglesias..

TM:  Ara et preguntaré sobre això, perquè ahir es va fer molta conya… amb aquest tema.

JMS:  Clar, clar, a mi em sembra un bon producte, però a mi en Julio Iglesias no és que no m’agradi, és que no tinc… que m’agradi o que no m’agradi no ha d’interferir, diguem-ne, en la decisió empresarial de si aquest producte pot funcionar o no bé a televisió espanyola, i jo no tinc cap dubte, no tinc cap dubte…

TM:   … de que pot funcionar, no. Si, sí.

JMS:  Home, perdona, el Director de Televisió ens presenta un projecte amb projecció d’índex d’audiència, amb el cost, i amb tot el que representa, i jo no tinc cap dubte, amb els informes que tenim, de que això, el dia que s’emeti funcionarà molt bé en l’audiència. Cap mena de dubte. És una coproducció, una part de la producció es fa a Televisió Espanyola i aquí hi ha molts bons professionals. Per tant no tinc cap mena de dubte.

Em preguntes pel cost. El cost és més barat, més barat que algunes de les sèries que s’estan emetent ara, però també et dic una cosa, això, de cara al futur, aquesta sèrie està signada el mes de novembre, ¿val?, si això vingués ara, si això vingués ara de nou, que aquesta és la gran diferencia, perquè això no venia ara de nou, va venir el mes de novembre, quan encara no sabíem que hi hauria aquesta retallada,  vale?, si això vingués ara, jo ja et dic que això, ara, el Consell no ho aprovaria, perquè amb aquests preus no podrem funcionar a partir d’ara; és a dir, a partir de l’exercici de l’any que ve haurem de renegociar tots els contractes, i de fet ho estem fent amb moltes de les empreses que ens subministren. És a dir, per intentar rebaixar els preus, perquè sinó no podrem assumir una retallada. El problema és el temps per fer això.

TM:  Home, hi ha una cosa, i pràcticament per acabar, ¡eh! perquè estem fora de temps, però hi ha una cosa. Mirava aquest matí l’últim comunicat que ha fet el Consell de Radio Televisió Espanyola i amb tot el seguit de retallades, d’estalvis i de més, pràcticament estem parlant de 3 milions d’euros.

JMS:  Imagina’t.

TM:  Tres milions i… no… i escaig d’euros

JMS:  Amb una sèrie de retallades…

TM:  …i s’ha d’arribar fins als 200 milions d’euros.

JMS:  Imagina’t. És a dir, amb una sèrie de retallades molt dures, perquè algunes són molt dures, algunes són de molt impacte, perquè, clar, qualsevol decisió que impliqui doncs mira, des d’eliminar tots els cotxes oficials de tothom, òbviament estem negociant amb presentadors externs baixades importants del sou, tu ho acabes de dir, i tu treballes aquí, ets un gran professional i has patit alguna d’aquestes retallades.

TM:  alguna.

JMS:  i això està passant també amb altres persones, i a més, des del Consell agraïm molt aquests esforços. El propi Consell d’Administració en un any, en un any ha patit una retallada del seu sou del 17%, del 17% en un any, ¿val?. Tothom pot dir, bueno, aquests senyors cobren molt o cobren més, això és una decisió i és una opinió que jo respecto molt. Jo tinc dedicació exclusiva, només faig això, a part de donar alguna classe a la Universitat, i dedico tot el meu temps a aquesta casa, i a més ara, en aquest mes amb una gran responsabilitat, per cert sense cap increment del sou perquè vam renunciar al complement que suposava ser president durant el mes que ens tocava. Per tant continuo cobrant el mateix que cobrava com a Conseller, això també que quedi clar. Imagina’t, en una setmana hem fet un conjunt de mesures molt dures i només hem retallat 3 milions i mig d’euros. Cosa que no vol dir que seguim treballant en altres àmbits. Això vol dir que, al final, si la retallada és real, si els pressupostosde l’Estat realment confirmen els 204,8 milions de baixada del pressupost de RTVE s’haurà de tocar la graella; a partir del mes que ve s’haurà de tocar la graella; s’hauran de deixar d’emetre coses per no imputar aquestes sèries…

TM:  Parlem de Televisió Espanyola, de Ràdio Nacional…

JMS: Parlem de Televisió Espanyola, parlem de Televisió Espanyola. Ràdio Nacional, proporcionalment, té un pressupost…, bueno la ràdio és molt més barata, (TM. Clar) i per tant, és que no hi ha color, no hi ha color; és a dir, haureu de patir també algun…,  de fet esteu patint també algunes retallades, però no tenen cap relació, i segurament no tindran  l’impacte que té en l’audiència les retallades que s’hauran de fer a Televisió Espanyola. Jo us tranquil·litzo, en el sentit de que jo crec que aquest model sí que es pot permetre perquè, entre altres coses, aquest model funciona sense publicitat des de fa molt de temps, i el dia que es va eliminar la publicitat a Televisió Espanyola és el dia que es va començar a canviar el model.

TM :  Estàs enfadat, ¿eh?

JMS :  No.

TM:  ¿No?

JMS:  No

TM:  Una mica

JMS:  No.  No, Toni, de veritat no estic enfadat. Vull explicar les coses molt clares, perquè la gent ho entengui, i us agraeixo molt…

TM:  No tens una mica la sensació…

JMS:  No. Tinc un nivell de tensió que és lleugerament superior a l’habitual en mi.

TM:  Si, el que passa, Josep Manuel…

JMS:  però és lògic

TM:  Que fa una mica de temps que ens coneixem..

JMS:  perquè dormo poc aquests dies…

TM:  Ja m’imagino

JMS:  És a dir, quan vinc de tertulià aquí, vinc amb un paper i avui vinc amb un altre, cosa que us agraeixo molt, perquè m’heu convidat..

TM:  Faltaria més.

JMS: … i m’has donat l’oportunitat d’explicar-ho, no?

TM:  És que és el tema, no?, és el tema

JMS:  Però no estic enfadat, no..

TM:  Però no tens la sensació…

JMS:  Si sembla que el meu to és de enfadat, no, és un to contundent perquè  la gent entengui què és el que està passant.

TM:  Però s’ha dit…, s’ha fet molta frivolització de tot això, ¿no?.

JMS:  Home, a mi em sap greu que una decisió professional que pren el Consell d’Administració en el mes de novembre, i que ara hi ha algun membre, per la raó que sigui, que canvia el vot ara, ara, sense que això tingui cap impacte pressupostari i que desprès hi hagi mitjans de comunicació, privats, i especialment alguna ràdio, que ho converteixi en un tema frívol, relacionat amb els gustos personals del president de torn que, a més a més, jo, com saps, fa vint anys que em vaig afiliar a un partit polític, que és Unió Democràtica, i n’estic molt orgullós, però fa més de cinc que no tinc cap càrrec en aquest partit, ni cap mena de responsabilitat política, i el càrrec en el Consell d’Administració l’exerceixo de manera professional. Per tant, convertir això en un element polític és manipular, manipular, perquè és el director de Televisió el que porta aquest projecte. Per tant, manipular això des d’un punt de vista polític és molt greu.

TM:  Hi ha una cosa que jo si que vull agrair-te, i és la transparència a l’hora d’explicar tot això. Ahir quan vam veure aquesta informació vam pensar que seria fantàstic que poguessis venir al programa, que seria fantàstic que poguessis dir la teva sobre tota aquesta qüestió; conèixer l’altra cara, com fem sempre, en definitiva, de les coses. És veritat que tocar a la porta de la presidència  (JMS: no, no Toni, però…) de Radio Televisió Espanyola no es fa cada dia, però jo t’agraeixo molt…

JMS:  Però és que et diré una cosa, jo us agraeixo molt la invitació, però també he de dir una cosa d’aquesta casa ara, que això que estem fent ara, això no ho faria ningú, saps, és a dir, la independència amb la que tu m’estàs preguntant, i jo t’estic contestant, i tu saps que això és així, això, a cap mitjà de comunicació es faria, i per tant ens hem de sentir molt orgullosos de pertànyer a una casa com Ràdio Televisió Espanyola, on hi ha professionals com vosaltres que conviden el seu President i el pregunten per coses que han sortit d’aquesta manera perquè en altres llocs, això, primer, la informació no hauria sortit mai, perquè és una informació confidencial, que s’ha filtrat, que s’ha filtrat, perquè el Consell no va fer cap mena de comunicat, primer, i segon, mai després vindria algú a demanar-li explicacions de perquè ha fet això al President del Consell d’Administració. Per tant, us felicito i us agraeixo molt la invitació.

TM:  Gràcies per venir, Josep Manuel.

JMS:  A vosaltres

TM:  És el President de Radio Televisió Espanyola, Josep Manuel Silva.

2 comentaris a “Us agrada en Julio Iglesias?”

  1. Isidre Valldosera

    Ànim Jose Manuel. Suposo que es difícil mantenir l’equilibri en aquestes circumstàncies, però es un repte que has de assumir. Per sobre de tot està la dignitat personal i la honestitat.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll to Top